Pożar instalacji elektrycznych

Nawet z powodu drobnej usterki może dojść do zapalenia się urządzenia lub instalacji elektrycznej. Najpierw należy odłączyć samo urządzenie od prądu. Ogień urządzeń elektrycznych gasi się specjalnymi gaśnicami pianowymi. Dobrze zabezpieczyć miejsce pożaru i dokonać szczegółowego przeglądu instalacji przed jej ewentualnym ponownym uruchomieniem. Zaleca się wymianę wszystkich podejrzanych elementów. Elektrobud …

Instalacje przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo wewnątrz budynku zapewniają różne systemy przeciwpożarowe. Instalacje elektryczne doskonale dopełniają pełni bezpieczeństwa. Wykrywają dym lub ciepło i emitują sygnał alarmowy, mogą też bezpośrednio wzywać odpowiednie służby. Oprócz dobrej gaśnicy przydatny jest więc dobry elektryk. Łódzki Elektrobud oferuje szeroką ofertę montażową, od detektorów dymu po czujki termiczne i alarmy. Bezpieczny …

Instalacje przeciwoblodzeniowe

Mroźna zima w mieście obok śniegu i radości dla dzieci oznacza też wiele zagrożeń związanych z oblodzeniem i zamarzaniem, zwłaszcza w okolicy domu. Można jednak im zapobiegać dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Systemy przeciwoblodzeniowe można instalować do każdego istotnego elementu domu: schodów, dachów, rynien, podjazdów, chodników, rur. Elektrobud specjalizuje się w …

Czym jest „inteligentny dom”?

W domach jednorodzinnych, ale również w innych budynkach i mieszkaniach, coraz popularniejsze jest montowanie wielofunkcyjnych systemów elektronicznych kierujących zdalnie różnymi funkcjami domu: oświetleniem, roletami, bramami, alarmami i nie tylko. Pozwalają one kierować różnymi systemami za pomocą panelu, pilota lub komputera, nawet spoza domu. Im więcej funkcji, tym większe skomplikowanie systemu. …

Instalacja elektryczna w mieszkaniu a gniazdko elektryczne

Zależnie od typu instalacji elektrycznej w domu zaleca się różne rodzaje gniazdek elektrycznych. Gniazdka ze stykiem/bolcem zabezpieczającym można montować zarówno w instalacjach dwuprzewodowych, jak i trójprzewodowych, choć tylko w tych drugich są obowiązkowe. Brak styku ochronnego grozi przeciążeniem lub zwarciem w przypadku podłączenia naraz wielu wymagających dużej ilości energii urządzeń, …